Előadások

 

 

 

Egészséges, környezetkímélő lakások fűtése

A kellemes, pihentető hőérzet, az egészséges lakókörnyezet, a fáradtságérzettől
 való megszabadulás kialakításában az alkalmazott fűtési rendszernek döntő 
szerepe van. Ennek a jelentősége a mindennapokban csak kevesekben tudatosul, 
előnyeit azonban mindannyian szívesen élvezzük.
 A modern fűtési eljárások tették lehetővé ezen előnyök birtoklását, és 
emellettazt is,hogy a fűtéssel járó környezetterhelés minél kisebb legyen.
Beszélgetőpartnerem  Kárpáti József,az ÉVOSZ-MAKÉSZ szakmai tagozat elnöke. 
18 Magyar Installateur 2021/2–3. Szerző: FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

Technológiai hálózatok hidraulikai méretezése

Nem szorosan épületgépészeti feladat egy kórház orvosi gáz ellátórendszerének, vákuumrendszerének,
 esetleg egy gyártóműhely sűrített levegő hálózatának méretezése, de sok esetben nincs az adott
feladatra szaktervező, ezért ezt a feladatot is épületgépészek látják el.
16 Magyar Installateur 2020/6–7.Szerző: FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

 

A magyarországi hőszivattyú gyártás jelene

„Hazánk a 2019. december 13-ai Európai Tanács ülésén a 2050-es klímasemlegesség mellett szavazott
 – Magyarország 2050-re klímasemlegességet céloz meg, azaz az ÜHG kibocsátások és nyelők egyensúlyát.
Alapelvek: Az ÜHG kibocsájtásokat 1990-hez képest 95%-kal tervezzük csökkenteni 2050-ig.
 A fennmaradó 5% megkötése: nyelőkapacitások fejlesztése(erdészet) révén valósulhat meg. 
Mindennek a becsült költsége 2050-ig összesen kb. 50 ezer milliárd Ft,vagyis 30 évre éves szinten 
 a GDP 2-2,5%-a1.” 2020/4–5. Magyar Installateur 15   Szerző: FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.                                                                                         Szerző: FODOR ZOLTÁN fejlesztômérnök, Geowatt Kft.

 

Levegő-víz vagy szondás hőszivattyút? II. rész

A címben feltett kérdésre – figyelembe véve a cikk előző részében bemutatott leghatékonyabb kompresszor technikákat,
 valamint az elérhető fűtési COP-, illetve SCOP-értékeket, melyeket a levegő-víz rendszerű hőszivattyúkban alkalmaznak 
– a rövid válasz az, hogy mindkét rendszernek megvan a maga helye.
2020/11–12. Magyar Installateur 21. Szerző: FODOR ZOLTÁN fejlesztômérnök, Geowatt Kft.

Levegő-víz vagy szondás hőszivattyút? I. rész

Cégemmel több mint 20 éve terveztük és telepítettük az első hőszivattyús rendszert. 
Elmondhatom, hogy nagy ambícióval, elvárásokkal,  és nagyon sok befektetett munkával járultunk hozzá,
hogy elsősorban a zárt szondás hőszivattyús rendszerek alkalmazása teret hódítson hazánkban is.
24 Magyar Installateur 2020/10. Szerző: FODOR ZOLTÁN fejlesztômérnök, Geowatt Kft.

24-26_0 /24  “A magas hőmérsékletű hulladékhőhasznosító hőszivattyúk alkalmazhatósága II. rész”

A cikk ezen részében bemutatásra kerül, hogy körültekintő tervezéssel, a feladatra optimalizált hőszivattyú választással magasabb fűtési előremenő hőfokszinteken, ipari rendszerekben is magas lehet az elérhető COP-, és ennek megfelelően az SCOP-érték..  /Magyar Installateur 2020/1./ FODOR ZOLTÁN fejlesztômérnök, Geowatt Kft.

34-36_0 “ A magas hômérsékletû hulladékhô hasznosító hôszivattyúk alkalmazhatósága”   

A speciálisan magas elpárolgási és kondenzációs hômérsékletre tervezett kompresszorokkal gyártott hôszivattyúk hatékonyalkalmazhatóságának feltételei adottak, hiszen sikeresen lehet alkalmazni elfolyó termálvizek hasznosításán túl, speciálisipari alkalmazásoknál is../34 Magyar Installateur 2019/11–12. / Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztômérnök, Geowatt Kft.

30-32_0.pdf “A hôszivattyúk összehasonlító paramétere”

Jelen közleményben igyekszem rávilágítani arra, hogy a COPcyc paraméterek megkövetelése átlátható,mérhetô feltételeket teremtene a gyártók számára…/30 Magyar Installateur 2018/4./ Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztômérnök, Geowatt Kft.

28.pdf. “A wellness terek hőellátása zárt szondás hőszivattyús hőközponttal”

Cikkünkben a wellness-szállodák hő és hűtési igényének, és az azok kielégítésére legalkalmasabb hőszivattyúshőközpontok tárgyalása utánismertetjük a hőszivattyús rendszerszondatervezését a vonatkozó EU-s rendelet alapján…/Épületgépész VII. évfolyam – 2018. május/ Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztômérnök, Geowatt Kft.

2017-08-09.pdf “Tisztított szennyvíz energiatartalmának hasznosítása hõszivattyúkkal “

A hulladékhõ energetikai hasznosítása II.

A szennyvíz, mint energiaforrás olcsó, mivel folyamatosankeletkezik a nagy gazdálkodó szervezeteknél, ipari üzemeknél,nagyvárosokban és szennyvíztisztító telepeken. Hõje, ami eddig
hulladékként távozott a csatornából, megfelelõ technológiával hasznosítható…/20 Magyar Installateur 2017/8–9./ Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

” Hőszivattyúval a korszerű kertészetben” /Épületgépész VII. évfolyam – 2018. junius/

A különböző kertészetek növényházaiban a növények számára szükséges életfeltételeket mesterségesen befolyásoljuk…

Szerző: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezető-főtanácsos /1943 – 2018/

“Hőszivattyúk a kertészetben”

Hazánkban még nem terjedt el a növényházak hőszivattyús fűtése/hűtése, pedig az ehhez szükséges technológia és berendezés már rendelkezésre áll.

/25. szám • Kertészet és Szôlészet 23. 2013. június 19/.Szerző: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezető-főtanácsos /1943 – 2018/

“A HŐSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ
HŐJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HŐSZIVATTYÚVAL”

A hőszivattyúzás világszerte elismerten energetikailag a leghatékonyabb fűtési-hűtési technológia, így az energiatakarékosság, a globális CO2-kibocsátás és a helyi légszennyezés csökkentésének egyik kulcseleme. Országunk kétszeresen is érintett a hőszivattyúk elterjesztése témájában…

A Magyar Hidrológiai Társaság 2013. július 3-5. között Gödöllın, a Szent István Egyetemen rendezte meg a XXXI. Országos Vándorgyőlését, a dolgozatot a rendezvény CD-ROM-ja (ISBN 978-963-8172-31-0) tartalmazza.

Szerző: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezető-főtanácsos /1943 – 2018/

“A hőszivattyúk összehasonlító paramétere – II. rész”

Valószínűsíthetően és a gyakorlati tapasztalatok alapján is kijelenthető,hogy a COPH-független bevizsgálások sok esetben nem hozták az elvárható SCOP-értékeket…

/Épületgépész VI. évfolyam – 2017. szeptember Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

” A hőszivattyúk alkalmazhatósága távfűtéseknél”

A hőszivattyúzás területén folyamatosan felmerülő kérdés,hogyan lehetne a hőszivattyúkat távhő rendszerekben alkalmazni, és ezzel javítani a rendszer hatásfokát, csökkenteni az energiaköltségeket…

/ 26 Magyar Installateur 2017/10./ Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“Tervezz felelőséggel a környezetért!”

Rekordütemben növekedett, és évmilliók óta nem tapasztalt szintre emelkedett 2016-ban a légköri széndioxid-koncentráció,derült ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) szokásos évi jelentéséből ,  amely szerint utoljára 3-5 millió évvel ezelőtt volt ilyen magas a légköri széndioxid-koncentráció, amikor a bolygófelszínének átlag hőmérséklete 3 °C-al volt melegebb, a globális tengerszint pedig 20 méterrel volt magasabb a mostaninál..

/2017/11–12. Magyar Installateur 23/ Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“Aktív vagy passzív hûtést?A hõszivattyúk funkciókra történõ kiválasztása a hatékonyság és a beruházási költségek optimalizálásával”

A Magyar Installateur szaklap elõzõ, áprilisi számában megállapítottuk, hogy egy zárt szondás hőszivattyús rendszer tervezésénél a mérnöki munkát mindenképpen be kell vinni arendszerbe ahhoz, hogy egy valóban hatékony és magas SCOP értékû hőszivattyús rendszert valósítsunk meg annak ellenére,
hogy az EU (2014/C 207/021) rendelete ezen igényt meg sem említi. Az alábbi cikkből is látható, hogy a hőszivattyús rendszer tervezés kis szegmensében a rendszer felépítésében, a hőszivattyúk kiválasztásában is nélkülözhetetlen a mérnöki tudás és szemlélet…

/28 Magyar Installateur 2017/5. /Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“Szálloda monovalens hőszivattyús rendszerrel”

November végén nyílt meg a bükfürdői Hotel Caramell nagyszabású fejlesztése révén létrejött új épületszárnya.
A holisztikus szemléletet megtartva resorttá alakul a szálloda, kapacitásai jóformán megduplázódtak, és jelentősen gazdagodtak szolgáltatási körei is…

/2017/2–3. Magyar Installateur 21./Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A hőszivattyúk összehasonlító paramétere – II. rész”

Valószínűsíthetően és a gyakorlati tapasztalatok alapján is kijelenthető,hogy a COPH-független bevizsgálások sok esetbennem hozták az elvárható SCOP-értékeket. Írásunk azt elemzi, hogy mely tényezők ennek okai, hiszen az elvárható SCOP-érték megvalósulása a hőszivattyú oldaláról csak egyetlen paraméter, a COPH függvénye. A cikkben részletezett hűtési körfolyamaton belüli hiányosságok, rontótényezők egyértelmű kimutatására,és így az egyes hőszivattyúk műszaki ,hatékonysági összehasonlítására egyértelműen csak a COPcyc-érték alkalmas…

Épületgépész VI. évfolyam – 2017. szeptember. Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

A feladatcsoportokra fejlesztett hõszivattyúk

A Magyar Installateur elõzõ számában (2016/január, 24-26.oldalon) megjelent cikkben megállapítottuk, hogy az univerzális hõszivattyúk alkalmazásával a technikai színvonal adta hatékonyságot még megközelíteni sem lehet, de ennek
elérésére a hõszivattyús fejlesztéseknek törekedni kell…

2016/2–3. Magyar Installateur 19 Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A feladatcsoportokra fejlesztett hőszivattyúk II.”

A hatékonyság feladatra, helyesebben feladatcsoportokra optimalizálást, így a fejlesztett és gyártott típusok sokszínűségét, esetenként bonyolultabb körfolyamatot követel meg…

22 Magyar Installateur 2016/4.

“A kettő, vagy több önáIló energetikai rendszerrel rendelkező- épület megújuló, hidrotermikus energiaellátásának megvaIósítása hőszivattyúkkal”

hőszivattyúzás terüIetén folyamatosan felmerülő kérdés, hogyan lehetne a hőszivattyúkkal a sok helyen meglévő a termálfürdőkbőI elfolyó termálvizet az intézmények fűtési és HMV rendszereiben hatékonyan alkalmazni, és ezzel jelentősen csökkenteni az energiaköltségeket…

2016/6-7  Magyar Installateur 29. Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A hőszivattyús rendszerek hatékonysága”

Elöljáróban sikeres, katasztrófáktól mentes Boldog Új Évet kívánok a Kedves Olvasóimnak! Hazánkban még ez az újévi köszöntés talán túlzó, eltérően a világ sok pontjától, ahol a klímaeltolódás okozta károk közvetlen kihatással vannak az emberek és más élőlények életére.

26 Magyar Installateur 2016/1. Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A hőszivattyús rendszerek energiahatékony alkalmazása – XII. rész”
A hőszivattyúk alkalmazása távfűtéseknél

A hőszivattyúzás területén folyamatosan felmerülő kérdés, hogyan tudnánk a hőszivattyúkat távfűtési rendszerekben alkalmazni, mely lépéssel javítani lehetne a rendszer hatásfokát, illetve csökkenteni az energiaköltségeket…

/Épületgépész – 2015. november Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A hőszivattyús rendszerek energiahatékony alkalmazása – XI. rész”
A hőszivattyúk működési tartományát átfogó, részletes paraméterek

A hőszivattyúk paramétereitől független szondaméretezés nem biztosíték a rendszer működéséra……

/Épületgépész – 2015. augusztus/ Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A hőszivattyúk hatékonyságáról,alkalmazhatóságáról VI.”
Termálfürdõk elfolyó termálvizének hasznosítása

A magyar fürdők, az egészségturizmus hazai és nemzetközi versenyképességének javítása, erõsítése, a létesítmények fenntartási költségeinek csökkentése, az energiahatékonyan és korszerűen működõ egészségturisztikai objektumok megteremtése és fejlesztése össztársadalmi érdek…

2015/10. Magyar Installateur 27 Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A hőszivattyúk hatékonyságáról,alkalmazhatóságáról V.”
Termálvíz hasznosítása új fejlesztésű hőszivattyúval

A sorozat előző cikkei a hőszivattyúk hatékonyságával, az alkalmazás optimalizálásával foglalkoztak. Ez alapján mindenképpen felvetődik a kérdés, hogy a hőszivattyúk esetében miért ennyire lényeges ez a szempont. Miért kell túlbonyolítani az alkalmazást? Miért ennyire lényeges, hogy milyen hőszivattyúkat alkalmazunk az egyes feladatok ellátására? Miért annyira lényeges a mérnöki tervezés?

2015/8–9. Magyar Installateur 21 Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A hőszivattyúk hatékonyságáról,alkalmazhatóságáról III.”

A Magyar Installateur 2015/2-3-as számában megjelent cikkben bemutattam a hőszivattyús fűtő-hűtő HMV rendszerek SCOP, SEER értékét befolyásoló technikai, technológiai jellegű tényezőket. Folytatva a gondolatmenetet, e cikk keretében elsődlegesen a gyakorló szakembereknek, mérnököknek szeretnék gondolatébresztőt nyújtani…

28 Magyar Installateur 2015/5. Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A hőszivattyúk hatékonyságáról,alkalmazhatóságáról II.”

A cikk első részében ismertettem a hőszivattyús rendszerek telepítésének szabályozását, illetve bemutattam a hőszivattyús fűtő-hűtő HMV rendszerek SCOP,  SEER értékét befolyásoló technikai, technológiai jellegű tényezőket. Most folytassuk a témát a hűtőközeg-tartállyal és az expanziós szelepekkel!…

34 Magyar Installateur 2015/4. Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“Új év, új támogatási periódius,új várakozások”

Bevezetésként sokadszorra, de érezhetően nem elégszer fogalmazzuk meg, hogy Magyarországon milyen adottságai és milyen komoly lehetőségei vannak a hőszivattyúk alkalmazásának.A hőszivattyúk alkalmazhatósága,geotermikus adottságaink A geotermikus energia a Föld belsejéből származó hőenergiát jelenti,amely döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú felezési idejű radioaktív elemek bomlási hőjéből táplálkozik.A hő a felszín és a mélyebb zónák közötti hőmérséklet-különbség miatt sugárzás, áramlás és vezetés révén a Föld felszíne felé áramlik és kilép az atmoszférába ..

24 Magyar Installateur 2015/1.Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“Hőszivattyús rendszer tervezése a gyakorlatban II.”
A Pécsi Vérellátó hőszivattyús rendszere

A cikk előző részében  bemutattam a Pécsi Vérellátó épületének eredetileg tervezett hőszivattyús rendszerét, illetve azokat a tervezési hiányosságokat, amelyek alapvetően befolyásolhatják a hőszivattyús rendszerek hatékonyságát,a beruházási költséget, így az ár/érték arány alakulását.A fentieken túl említést tettem a rendszer áttervezéséről, és ennek megfelelően egy alternatív hőközpont és szondarendszer kialakításáról, amely nem tartalmazza az eredeti rendszer tervezési hiányosságait…

30 Magyar Installateur 2014/10.Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“Kórházak energetikai felújításának lehetõsége hõszivattyúk alkalmazásával”

E cikk keretében az általános érvényű megállapítások mellett két kórház előzetes hőszivattyús (szondás, valamint nyitott kutas hőnyerési móddal) tanulmányát mutatom be…

2014/6–7. Magyar Installateur 21 Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A földhő hőszivattyús rendszerek fajlagos költségei fűtéskorszerûsítéseknél II.”

A cikksorozat mind két részében „A széllel szemben vagy ennyire ismeretlen? II.” című cikkben leírtakat a földhő hőszivattyús rendszerek alkalmazhatóságának pénzügyi, közgazdasági szempontjából vizsgáljuk meg, méghozzá a fűtéskorszerűsítéseknél, a különböző hőnyerési módok és fűtési-hűtési HMV-kapacitások esetén. Most nézzük meg az LCOE értékek alakulását ezekben az esetekben!…

2014/4. Magyar Installateur 31 Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A földhő hőszivattyús rendszerek fajlagos költségei fűtéskorszerűsítéseknél I.”

„A széllel szemben vagy ennyire ismeretlen? II.” cikkben leírtakat most a földhő hőszivattyús rendszerek alkalmazhatóságának pénzügyi, közgazdasági szempontjából vizsgáljuk meg,..

2014/2–3. Magyar Installateur 25. Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A széllel szemben vagy ennyire ismeretlen? II.”

Ebben a részben pedig a hőszivattyús rendszerek megtérülésének témáját veszem górcsõ alá…

2014/1. Magyar Installateur 19 Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A bivalencia pont, valamint az ár-érték összefüggései a hõszivattyús rendszereknél II.”

A cikk első részében bemutattam, hogy mi az a bivalens és monoenergetikus rendszer, illetve meghatároztuk a hőszivattyús rendszerek bivalencia pontját a külső hőmérséklet függvényében, illetve egy tervezett rendszer átalakítási ajánlatát is ismertettem. Most nézzünk meg egy megvalósult alternatív rendszert!

/2013/10. Magyar Installateur 25 /Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A bivalencia pont, valamint az ár-érték összefüggései a hőszivattyús rendszereknél”

A hőszivattyús rendszerekkel szemben leggyakrabban megfogalmazott ellenérv, hogy nagyok a beruházási költségek és igen hosszúak a megtérülési idők. Ez az ellenérv sajnos sok esetben, jellemzõen a pályázati pénzeken megvalósult hőszivattyús rendszerek esetén nem alaptalan.

/2013/8–9. Magyar Installateur 17/ Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“Ivóvíz hőjének hasznosítása”

Vízenergiából „hő, nemcsak villany termelhető”! E cikkben bemutatjuk műszaki és gazdasági adatokkal egy hőszivattyús rendszer kapcsolási rajzát a vízvezetékre való kötéstől a hőhasznosításig…

Cikk szerzői:

Fodor Zoltán okl. mg. gépészmérnök, épületgépészmérnök, fodor.zoltan@geowatt.hu
Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, komlosf@pr.hu
dr. Balikó Sándor CEM okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu

ENERGIAGAZDÁLKODÁS 54. évf. 2013. 5. szám

“A zárt szondás hõszivattyús rendszerektervezése IV.”
A szondahossz számítás szükségessége, gyakorlata

Hazánkban is megvan az a tudás, mind készülék, mind technológia oldalról ahhoz, hogy hatékony, beruházási költségkímélő földhős hőszivattyús rendszerek kiépítése valósuljon meg…

2013/5. Magyar Installateur 33. Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A zárt szondás hõszivattyús rendszerek tervezése III.”
A szondahosszúság és SCOP számítás elméleti alapjai

Jelen cikk keretében folytatom az előző részben elkezdett horizontális és vertikális zárt kollektoros és szondás rendszerek méretezésének, elméleti alapjainak ismertetését…

2013/4. Magyar Installateur 25 Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.

“A zárt szondás hőszivattyús rendszerek tervezése II. rész “
A szondahosszúság és SCOP számítás elméleti alapjai

Az előző részben említetteknek megfelelően, a következőkben, mint olyan mérnök, aki több mint 10 éve alkalmazza az „Oklahoma State University Dvision Of Engineering Technology” által kidolgozott méretezési szisztémát, amely valójában az IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association) méretezési metódusa, igyekszem azt e cikk keretein belül olyan mélységig bemutatni, hogy felkeltsem a téma iránt érdeklődő, és a méretezési rendszert nem használó Tisztelt Mérnök Kollégák érdeklődését…

24 Magyar Installateur 2013/2–3. Szerző:FODOR ZOLTÁN fejlesztőmérnök, Geowatt Kft.