A hőszivattyúk forgalmazása

 

A forgalmazás alapfeltétele, hogy minden gyártott és forgalmazott hőszivattyúhoz legyenek részletes műszaki adatok, teljesítmény táblázatok, illetve nomogramok, valamint részletes beépítési és működési leírás, amely alapján a hőigényeknek, elvárt funkcióknak megfelelően kiválasztható a megfelelő hőszivattyú típus, valamint a hőszivattyú paramétereinek figyelembe vételével elvégezhető a szondarendszer méretezése fűtésre, aktív vagy passzív hűtésre valamint használati melegvízre.

Tartalmazzon részletes adatokat leírást a hőszivattyúk  funkciókra történő kiválasztásához .

Ez azt jelenti, a felhasználó és tervező részéről, hogy a segédletek felhasználásával olyan hőszivattyút válasszanak, amely az épület hő és hűtési energia ellátásához ezeket a funkciókat a lehető leghatékonyabb módon közvetlenül, külső elemek és egységek beépítése nélkül, a leghatékonyabb, legüzemképesebb és legköltségkímélőbb módon biztosítani képes. A különféle funkciók igényét a multifunkciós hőszivattyúkkal lehet ebben a formában kielégíteni, melyekben reverzibilis körfolyamatok, beépített desuperheaterek, estleg dupla kondenzátorok vannak beépítve, s így nincs szükség külső opcionális elemekre, amelyek rontják a hatékonyságot és üzembiztonságot, növelik a beruházási költségeket.

 Tartalmazzon részletes adatokat leírást a hőszivattyúk  teljesítmény igényre történő  kiválasztásához

A műszaki adatok tartalmazzák a hőszivattyúk részletes hőtechnikai pramétereit, mely alapján tervezők a legnagyobb terhelésnél tervezett fűtővíz hőmérséklet, valamint a talajból feljövő folyadék legalacsonyabb tervezett hőmérséklete függvényében kiválaszthatják a megfelelő fűtési teljesítményű hőszivattyút.

A hőszivattyúk teljesítményét, típusát, mindig a legnagyobb terhelésre, a legalacsonyabb tervezett elpárologtatóba bemenő folyadék hőmérsékletre kell kiválasztani az üzemmódok, a HMV igények és hűtési igények figyelembevételével.

Adjon részletes információ a rendszertervező mérnökök számára, amely alapján az épület energetikai számításának elvégzése, az épület hőtechnikai és hidraulikai méretezése, majd a fűtési-hűtési hőleadók megválasztása , a HMV szükséglet kiszámítása, a lehetőség szerinti egységes fűtési hőfokszint meghatározása után lehetővé váljon a hőszivattyúk méretezése, típusának kiválasztása a tervezett üzemmód, a HMV illetve az aktív,vagy passzív hűtési igények alapján.

Szükséges a hőszivattyúk méretének a bekötési pontoknak a pontos rajza, amely alapján a tervezők az adott hőközpontban a hőszivattyú méretei, helyigénye alapján elhelyezhetik a hőszivattyút, megválaszthatják a puffer és HMV tároló méreteket, a föld és fűtés oldali cirkulációs szivattyúkat. Tartalmazza az elpárologtató, kondenzátor folyadék ellenállását, mely alapja a csőrendszer méretezhetőségének, s így lehetővé válik a kondenzátor és a puffer tartály közötti csövek paramétereinek és típusának meghatározása.

A beépítési leírásnak ezentúl tartalmaznia kell  az egyéb szerelvények elhelyezését, méretét mint például, az elzárószerelvények, cirkulációs szivattyúk, légtelenítő helyek, lég és iszap leválasztó valamint hőfok mérésére szükséges mérőhüvelyek helyét. , stb,

Minden hőszivattyúhoz teljesítmény nyilatkozat szükséges a gyártótól a forgalmazáshoz

A teljesítmény nyilatkozatnak a jogszabályok alapján tartalmaznia kell : A nyilatkozat azonosító számát, termékcsoport azonosítóját, Terméktípus azonosítóját /modell számát, termék rendeltetését, gyártó nevét és címét, gyártó telephelyét, és levelezési címét, bejegyzett védjegyét, a termékek teljesítmény állandóságának értékelését a 305/2011/EU rendelet V. melléklete szerint, az előírt hőfokszintekre a  termékre vonatkozó teljesítmény adatokat, a COP ,EER és teljesítmény  értékeket.

Minden hőszivattyúhoz szükséges a forgalmazáshoz,a BIZOTTSÁG 811/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ALAPJÁN

„A hőszivattyúk műszaki paraméterei” című dokumentum. Ennek formájára, kitöltésére a jogszabály részletes iránymutatást tartalmaz.

Ez a dokumentum tartalmazza a megadott hőfokszintekre a hőszivattyúk részletes teljesítmény adatait, s ezen kívül adatokat tartalmaz a beépített hőszivattyúk várható szezonális helyiségfűtő hatásfokáról is.

Gyári teszt a hőszivattyúk forgalmazása előtt

A Vaporline hőszivattyúk csak gyári tesztlaborban történő teljesítmény tesztelés után kerülnek forgalomba. Minden forgalmazott hőszivattyúkról a több elpárolgási és kondenzációs hőfokszintre elvégzett tesztdokumentáció archiválva rendelkezésre áll. A teszteket a tervezett hőfokszint beállása után 10min intervallumokban végezzük. Ez valójában a COPcyc /ciklusidő alatt mért integrált COP/ amely reális adatot biztosít az SCOP számítás elvégzéséhez. A COPcyc integrált érték tartalmazza a körfolyamat esetleges lengéséből, a belső körfolyamat szabályozásából adódó veszteségeket, s nem a csúcsban mért COP értéket jeleníti meg. A felhasználóknak kiadott teljesítmény és COP értékeink ezen COPcyc értékeket tartalmazzák.

A Vaporline® hőszivattyúk szabályozása

Törekszünk arra, hogy a megrendelők növekvő igényét a hatékonyságra, szabályozhatóságra vonatkozóan kielégítsük. Emiatt minden hőszivattyúnkba Siemens Albatros szabályzó és monitoring rendszer kerül beépítésre, amely a külső hőmérséklet függvényében szabályozza  a fűtési előremenő hőmérsékletet,méri a hőszivattyúk hőmérsékleti és nyomás paramétereit,információt biztosít a felhasználók számára a rendszer működéséről. Kiegészítéseként minden hőszivattyúba az internet modem beépítésre kerül, amely minden távolságból biztosítja a rendszer elérhetőségét és szabályozhatóságát.